วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

'ไบ-เพลน ดีเอสเอ' รักษา'โรคหลอดเลือด'แม่นยำ

ห้องป้องกันความพิการ

   ไบ-เพลน ดีเอสเอ คือ สามารถถ่ายภาพได้ ๒ ระนาบพร้อมกัน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ภาพที่ได้มีคุณภาพสูง คมชัด สามารถเห็นสายสวนหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กมากได้ชัดเจนโดยให้ภาพเสมือนจริง เป็นภาพ ๓ มิติ ช่วยให้เห็นเส้นเลือดในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และส่งผลให้เพิ่มความแม่นยำในการตรวจรักษายิ่งขึ้นด้วยการฉีดสารทึบรังสีครั้งเดียว ทำให้คนไข้ได้รับรังสีและสารทึบรังสีน้อยลง ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากขึ้น และใช้เวลาน้อย สะดวกรวดเร็วสำหรับแพทย์ในการวินิจฉัยอาการของโรค
   โดยเฉพาะโรคที่ต้องอาศัยการวินิจฉัยอย่างทันท่วงที เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำเสริมศักยภาพในการรักษาให้มีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น